Teaching & Non-teaching Staff

Sr. No. Name Designation Qualification
1 Shri. Kaloge Sanjay Pandharinath Principal M.A.,M.Ed.,M.Phil.,D.S.M.
2 Shri. Kadam Sanjay Vinayakrao Assistant Teacher M.A.,M.Ed.
3 Smt. Mogal Lata Vasant Assistant Teacher M.A.,M.Ed.,M.Phil.
4 Shri. Barahate Bhagwan Dagu Assistant Teacher M.Sc.,M.Ed.
5 Smt. Mahale Shilpa Shamrao Assistant Teacher M.A.,M.Ed.,M.Phil.,D.S.M.
6 Shri. Bhosale Mukul Shivajirao Assistant Teacher M.A.,M.Ed.,M.Phil.
7 Smt. Jadhav Pradnya Milind Assistant Teacher M.Sc.,M.Ed.,M.Phil.,D.S.M.
8 Smt. Morade Varsha Harishchandra Assistant Teacher M.A.,M.Ed.,M.Phil.,D.S.M.
9 Smt. Theng Surekha Bhagwanrao Assistant Teacher M.Sc.,M.Ed.,M.Phil. . Ph D
10 Shri. Deshmukh Rajiv Bhaskar Assistant Teacher M.A.,M.Ed.,M.Phil. Ph D
11 Smt. Gulve Pushpa Kailas Drawing Teacher A.T.D.,G.D.Art.,Dip.E.Ed.,

AM.

12 Smt. Dawkhar Urmila Somnath Assistant Teacher M.A.,M.Ed.
13 Shri. Khalkar Arun Yashwant Sr. Clerk B.Com.
14 Shri. Murkute Vishram Kisanrao Jr.Clerk M.A.
15 Shri. Sonawane Anil Laxman Lab. Asstt S.S.C.
16 Shri. Aher Sadashiv Mhasu Peon 8th
17 Shri. Dhikale Prakash Yashwant Peon S.S.C.
18 Shri. Sawalkar Kacharu Mahadev Peon H.S.C.
19 Shri. Aher Madhukar Fakira Peon 8th
20 Shri. Zoting Dinesh Shrihari Peon H.S.C.